PROJECTS

Perolehan Menaiktaraf Infrastruktur ICT JKPTG Selaras Dengan Pembangunan Sistem Pengurusan Tanah dan Pembangunan Pusaka (MyeTaPP)

Project Description

Perolehan Menaiktaraf Infrastruktur ICT JKPTG Selaras Dengan Pembangunan Sistem Pengurusan Tanah dan Pembangunan Pusaka (MyeTaPP)

Other Details

Project Date: 1/11/2019 - 2/02/2022

Project Duration:

Contract Type: Pembekalan

Project Price: 960,000.00

Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian Persekutuan (JKPTG)

Mohammad Nur Hafiz bin Kamid

03-88712917

Scroll to top